Według danych ZUS, pod koniec października legalnie pracowało w Szczecinie 23,2 tys. obcokrajowców. Zdecydowana większość to obywatele Ukrainy.

Liczba cudzoziemców przyjeżdżających do Szczecina szybko rośnie. W porównaniu do danych z kwietnia jest ich już 3,6 tys. więcej. Mowa oczywiście o osobach ubezpieczonych, zgłoszonych do świadczeń emerytalnych i rentowych w ZUS. Zdecydowanie największą grupą są Ukraińcy, których jest niemal 19 tys.

W całym województwie zachodniopomorskim przebywa 29,8 tys. cudzoziemców. O 4,5 tys. więcej niż w kwietniu. Drugą najliczniejszą grupą po obywatelach Ukrainy stanowią Białorusini (1119 osób). Zarejestrowani w ZUS-ie są też przybysze z bardzo odległych krajów: Tadżykistanu, Meksyku czy Malezji. 821 obcokrajowców prowadzi w województwie działalność gospodarczą, najczęściej są to Ukraińcy (214).

W całym kraju pracowników spoza Polski zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS jest 683,2 tysiąca (na koniec kwietnia było ich niemal 610 tys.). Aż 514 tys. z nich to Ukraińcy.