VitroLive ze Szczecina i INVICTA z Gdańska zgłosiły się do konkursu ofert na realizatora miejskiego programu zapłodnienia pozaustrojowego. W latach 2019-2021 miasto chce dofinansowywać tę procedurę łączną kwotą 850 tys. zł, z czego powinno skorzystać ok. 100 par.

Pod koniec ubiegłego roku miejski program in vitro, opracowany przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej, uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. To otworzyło drogę do rozpisania konkursu na realizatora programu. Właśnie otwarto konkursowe koperty z dwiema propozycjami.

Kto będzie realizował program?

- Obecnie komisja przetargowa analizuje oferty. Decyzja ws. wyboru realizatora miejskiego programu zapłodnienia pozaustrojowego zostanie podjęta w ciągu najbliższych 30 dni – informuje Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.

Do obowiązków wybranego podmiotu będzie należeć przede wszystkim kwalifikowanie par do programu, zapewnienie dostępności do finansowanych świadczeń przez minimum 6 dni w tygodniu, a także zapewnienie pacjentom możliwości rejestracji telefonicznej i elektronicznej oraz kontaktu telefonicznego z personelem medycznym przez 7 dni w tygodniu.

Kto może skorzystać?

Wziąć udział w programie będą mogły pary mieszkające na terenie Szczecina co najmniej od 1 stycznia 2017 r., u których stwierdzono i potwierdzono dokumentacją medyczną bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne, zgodnie z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej, leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu. W szczególności pary, które brały udział w realizowanym wcześniej przez SPSK Nr 1 PUM programie naprotechnologii.

Realizacja programu in vitro będzie w całości finansowana z budżetu miasta. Na lata 2019-2021 zapewnione są środki w wysokości 850 tys. zł.