W przetargu wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Mostostal Warszawa. Budżet na ten cel ustalono na poziomie 122 mln zł, więc brakuje prawie 80 mln zł. - Zarząd Województwa rozpatrzy możliwe dalsze działania – informuje Urząd Marszałkowski.

Nowa siedziba Urzędu Marszałkowskiego ma powstać przy ul. Piłsudskiego, tuż przy placu Rodła. W tym celu planowana jest przebudowa dawnej przychodni (ul. Piłsudskiego 40-42) i budowa tuż za nią (Mazurska 14) nowego budynku. Pozwoliłoby to przenieść wszystkie rozproszone po całym mieście wydziały Urzędu Marszałkowskiego w jedno miejsce.

Z realizacją tej inwestycji od początku są jednak problemy. Już dawno (listopad 2017 r.) powinien być gotowy projekt budynku, ale były spore zastrzeżenia co do jakości i opóźnień w przygotowaniu dokumentacji przez firmę Pas-Projekt. Dlatego we wrześniu 2018 r. Urząd Marszałkowski rozwiązał z nią umowę, obciążając wykonawcę karami umownymi.

Opracowano nową koncepcję, zakładającą, że nowa siedziba powstanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Do przetargu przystąpiła tylko spółka Mostostal Warszawa, która zaproponowała dokładnie 199 895 152,30 zł. Po analizie tej oferty urzędnicy zdecydują, czy zwiększyć budżet inwestycji, czy unieważnić przetarg.

Przebudowa dawnej przychodni ma zająć wybranemu wykonawcy 21 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na budowę nowego budynku w ekologicznej technologii pasywnej przewidziano 33 miesiące.