Urząd Zamówień Publicznych przekazał pismo w tej sprawie szczecińskiemu oddziałowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wniosek o kontrolę wystosował Igor Podeszwik z inicjatywy Nowy Szczecin. Chce, by sprawdzono, czy uprawniony był udział pracowni prezesa szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, które było partnerem organizacyjnym i merytorycznym konkursu.

 

SPROSTOWANIE:

Urząd Zamówień Publicznych nie zidentyfikował konfliktu interesów. Urząd Zamówień Publicznych nie badał przedstawionej w artykule sprawy i w celu przeprowadzenia analizy stanu faktycznego została ona przekazana według właściwości do delegatury CBA w Szczecinie.

 

Pracownia prezesa szczecińskiego oddziału SARP – Marka Orłowskiego – nie tylko wystartowała, ale również zdobyła pierwszą nagrodę. To właśnie koncepcja biura Orłowski Szymański Architekci została najwyżej oceniona przez sąd konkursowy.

Zdaniem Podeszwika istnieje możliwość wystąpienia konfliktu interesów, który mógł mieć wpływ na wynik konkursu. Urząd Zamówień Publicznych, do którego się zwrócił, tłumaczy, że jego zadaniem jest wyłącznie kontrola postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a nie konkursów, mogących stanowić tylko etap poprzedzający wszczęcie takiego postępowania.

„Jednocześnie jednak, biorąc pod uwagę, że zarzuty Pana wniosku wskazują na wystąpienie w sprawie konfliktu interesów, uprzejmie informuję iż Pana wniosek został przekazany według właściwości do Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie” – czytamy w odpowiedzi Urzędu Zamówień Publicznych.

Koncepcja zagospodarowania pl. Orła Białego budzi duże kontrowersje wśród mieszkańców. Dlatego magistrat jeszcze raz zaprosi szczecinian do dyskusji na ten temat. Nie jest jeszcze przesądzone, że zwycięski projekt zostanie zrealizowany w dokładnie takiej formie jak na wizualizacjach.

ZOBACZ TEŻ: Tak ma się zmienić pl. Orła Białego [wizualizacje]

ZOBACZ TEŻ: Dach antysmogowy, wykluczenie ruchu samochodowego czy mniej zieleni. Inne pomysły na pl. Orła Białego