Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Przez najbliższych 5 lat marszałkowską instytucją kultury kierować będzie dotychczasowa szefowa placówki Barbara Igielska.

 

Barbara Igielska była jedną z 12 kandydatów, którzy złożyli swoje oferty w prowadzonym postępowaniu. Po dokonaniu przeglądu wniosków pod względem formalnym i merytorycznym, Komisja Konkursowa przesłuchała poszczególne osoby i na stanowisko szefa Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie rekomendowała właśnie Barbarę Igielską. Zarząd Województwa przychylił się do tej rekomendacji.

– Zainteresowanie konkursem było ogromne. Startowało 12 kandydatów. Komisję przekonała Pani Barbara Igielska. Gratuluję nominacji. Jestem przekonana, że instytucja jest w dobrych rękach – mówiła podczas wręczania nominacji członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska.

Barbara Igielska kieruje instytucją od 2011 roku. – Zamek jest mi bardzo bliski. To moje pierwsze i jedyne jak dotąd miejsce pracy. Bardzo zależy mi na tym, żeby móc kontynuować rozpoczęte projekty, zrealizować przedsięwzięcia, które zaplanowałem, a przede wszystkim zakończyć pozytywnie inwestycje, by Zamek był jeszcze bardziej otwarty dla mieszkańców oraz turystów – powiedziała nowa-stara dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

AUTOR ZDJĘCIA: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego