Do 68 mln wzrósł koszt przebudowy Opery na Zamku w Szczecinie. Jak mówił marszałek Olgierd Geblewicz – opera zostanie wyremontowana raz, a dobrze. Wydłuży się więc także okres korzystania z tymczasowej siedziby przy ul. Energetyków. Tam (o ile wydane zostaną wszystkie pozwolenia) w niedzielę pierwszy koncert – wystąpi Brendan Perry.

6 września Zarząd Województwa wskazał projekt pn „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie” jako projekt o strategicznym charakterze dla Województwa i wytypował go do umieszczenia na aktualnej Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych.

Przebudowa Opery na Zamku obejmuje m.in. przebudowę funkcjonalną i akustyczną sceny i orkiestronu, budowę kieszeni scenicznej, wymianę i rozbudowę instalacji i urządzeń technologii teatru muzycznego, budowę dźwigu do transportu dekoracji i urządzeń, budowę dźwigu osobowo-towarowego, przebudowę funkcjonalną i akustyczną widowni i kuluarów dla potrzeb spektakli kameralnych, przebudowę głównej klatki schodowej dla publiczności, przebudowę dróg ewakuacyjnych, rozbudowę pomieszczeń sanitarnych dla publiczności, w tym dobudowę nad tarasem, przebudowę funkcjonalną i akustyczną sal prób z garderobami i pomieszczeniami sanitarnymi, wykonanie prac konserwatorskich, wymianę instalacji i urządzeń elektrycznych, sanitarnych, wentylacji.