Trwają prace przy budowie nowego odcinka trasy średnicowej i węzła komunikacyjnego w okolicy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Wojska Polskiego. Roboty toczą się równolegle w kilku miejscach rozległego placu budowy węzła Łękno.

- Zakres, jak i tempo robót budowlanych pozwalają dostrzec jak duża i skomplikowana jest inwestycja, która powstaje u zbiegu al. Wojska Polskiego i kolejnego odcinka trasy średnicowej – podkreśla Piotr Zieliński z Urzędu Miasta.

Na al. Wojska Polskiego układane są kolejne warstwy nawierzchni, ostatnio budowlańcy zajmowali się warstwą mrozoochronną. Na ul. Słowackiego pojawiają się nowe krawężniki, w miejscu wcześniejszych prac odtworzono nawierzchnię i zatokę autobusową. Trwają również roboty sanitarne związane z budową wodociągów, sieci gazowych oraz kanalizacji deszczowej.

Coraz bardziej zaawansowane są prace przy budowie „połówki” nowego wiaduktu w ciągu al. Wojska Polskiego, nad torami kolejowymi. Jego konstrukcję stanowi żelbetowa rama z nawierzchnią bezpośrednio na konstrukcji.

- W minionych dniach prace prowadzono przy murach oporowych - zdejmowano deskowanie gzymsu; robiono wykop pod innym fragmentem muru, którego konstrukcja jest zintegrowana z szybem windy; przygotowano kotwienia kotew gruntowych ścianki szczelnej muru. W ramach prac przy wiadukcie odbywał się także montaż i zbrojenie kapy chodnikowej, w której znajdować się będą kotwy barieroporęczy energochłonnych. Przy obiekcie wykonana została także platforma robocza, która zostanie wykorzystana w kolejnych etapach prac – informuje Piotr Zieliński.

Nowych wiaduktów powstaje w okolicy więcej. Przy obiekcie też zlokalizowanym w ciągu al. Wojska Polskiego, pod którym przebiegać będzie trasa średnicowa, wbijano ściankę szczelną, a także montowano zabezpieczenia wykopu przy jednej z podpór. Nowy wiadukt będzie też nad ścieżką spacerową z Parku Kasprowicza, czy ul. Fałata. Ostatnio trwały rozbiórki obiektów znajdujących się w śladzie powstającej konstrukcji.

Węzeł Łękno ma być gotowy pod koniec października 2020 r. Koszt inwestycji to blisko 129 mln zł, ale aż 73 mln zł pochodzą z dofinansowania unijnego.