Po raz drugi przesunięto termin otwarcia kopert z ofertami w przetargu na „Rewitalizację obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej w rejonie Alei Wojska Polskiego”. Najpierw miało się to odbyć 29 grudnia, a później 14 stycznia. Teraz powiadomiono, że oferty można składać do 1 lutego.

 

Powodem przesunięcia terminu jest duża liczba szczegółowych pytać ze strony potencjalnych wykonawców. Zamawiający – spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie - dokonała również 5 zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, więc niezbędny jest dodatkowy czas na zaznajomienie się z ich treścią.

Wybrany wykonawca przebuduje al. Wojska Polskiego (od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów) oraz pl. Zwycięstwa. Zrewitalizowana przestrzeń ma być przyjaźniejsza dla pieszych. Będą szersze chodniki, węższe jezdnie z uspokojonym ruchem, więcej zieleni i parking na środku alei.

W przypadku al. Wojska Polskiego realizowany będzie projekt pracowni Archaid, która wygrała w miejskim konkursie. Szeroka arteria zostanie podzielona na dwie jednokierunkowe jezdnie, na których obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h, a piesi będą mogli je przekraczać w każdym miejscu. Zaplanowano dwa nowe ronda - na pl. Zgody i na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego i ul. Jagiellońskiej. Pośrodku przebudowanej alei przewidziano 173 miejsca parkingowe. Nie będzie drogi rowerowej, cykliści będą poruszać się wraz z samochodami po jezdni. Prace obejmą też fragment ul. Jagiellońskiej (w kierunku ul. Piastów) i ul. Śląskiej (od. ul. Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami mieszkalnymi Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”). W miejscu dawnej „ściany płaczu” powstanie nowa fontanna. Zaplanowane nowe nasadzenie, m.in. rozrośnięte już platany.

Dodatkowo, wybrany w przetargu wykonawca przygotuje dokumentację projektową przebudowy pl. Zwycięstwa, a następnie zrealizuje prace budowlane. Obejmą one przebudowę układu drogowego i torowego. Największą zmianą będzie nowy przystanek tramwajowy przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki. Wytyczone zostaną też wspólne pasy tramwajowo-autobusowe, a perony przystankowe na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa będą przebudowane.

Prace budowlane mają zająć 2 lata od dnia podpisania umowy.

wizualizacja al. Wojska Polskiego, widok od strony pl. Szarych Szeregów

wizualizacja ul. Jagiellońskiej

wizualizacja placu między al. Wojska Polskiego a ul. Ściegiennego, miejsce po dawnej ścianie płaczu

wizualizacja ul. Śląskiej

wizualizacja pl. Zgody

wizualizacja al. Wojska Polskiego i pl. Zgody

wizualizacja al. Wojska Polskiego

wizualizacja al. Wojska Polskiego, widok od strony pl. Zwycięstwa