Język polski, matematyka i język obcy nowożytny – do tych przedmiotów na poziomie podstawowym na egzaminie maturalnym przystąpi w tym roku blisko 3800 szczecińskich absolwentów szkół ponadpodstawowych. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa, matury odbędą się w reżimie sanitarnym.

 

Już dziś, równo o 9.00, do pierwszego egzaminu – z języka polskiego na poziomie podstawowym – przystąpią wszyscy tegoroczni szczecińscy maturzyści, 3023 uczęszczających do szkół publicznych oraz 733 do niepublicznych.

We wtorek maturzystów czeka matematyka, a w następnych dniach egzaminy z języków obcych nowożytnych.

– Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa, wszystkie matury odbędą się z zachowaniem obowiązujących zasad dotyczących reżimu sanitarnego. Oznacza to między innymi, że maturzyści podczas egzaminu powinni korzystać jedynie z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, itp., będą zobowiązani do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta do czasu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz konieczne będzie zdezynfekowanie dłoni przy wejściu do placówki. Szczegóły tego tematu określone są w wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego – informuje Urząd Miasta Szczecin.

W tym roku decyzją Ministra Edukacji i Nauki, matury ustne zostały odwołane (przystąpią do nich tylko ci, którzy muszą przedstawić wynik w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną) i aby zdać egzamin dojrzałości, nie trzeba przystępować do żadnego egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Za wszystkich maturzystów trzymamy mocno kciuki!