Jak cenna jest praca z dziećmi w szkole w ramach zajęć muzycznych, wiemy nie od dziś, ale dopiero teraz czujemy, że możemy dostać wsparcie nie tylko od swoich dyrektorów – komentowali uczestnicy konferencji „Grajmy w Szkole! Śpiewajmy w szkole”.

Blisko 100 nauczycieli muzyki w jednym miejscu!? Za nami konferencja „GRAJMY W SZKOLE! ŚPIEWAJMY W SZKOLE!” zorganizowana w ramach projektu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska przez Narodowe Forum Muzyki. Celem jest zaszczepienie wśród nauczycieli idei tworzenia chórów i pracy z młodymi artystami.

– Wspieramy nie tylko dzieci, ale również dyrygentów – mówi dr hab. Anna Tarnowska, Kurator Regionu Zachodniopomorskiego i Kierownik Katedry Dyrygentury Akademii Sztuki w Szczecinie. – Celem projektu jest rozpowszechnianie śpiewu, jako powszechnego dobra, przez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów. Nie jest tajemnicą, że obecność śpiewu w życiu dzieci, bardzo pomaga im w rozwoju, przy czym śpiew zespołowy jest najlepszą formą, która daje korzyści nie tylko artystyczne, lecz także psychologiczne oraz społeczne. Naszą misją jest propagowanie działalności chórów – tłumaczy.

Konferencja odbyła się w Pałacu pod Globusem, będącym siedzibą szczecińskiej Akademii Sztuki. Na zaproszenie odpowiedziało blisko 100 nauczycieli śpiewu i muzyki z regionu.

– Moją uwagę, jako muzyka z sześcioletnim stażem, zwróciło przede wszystkim to, jak ważnym elementem w edukacji muzycznej jest profesjonalne prowadzenie chóru – mówi uczestnik konferencji, Paweł Lemiesiewicz, nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej w Korytowie. – Uczniowie dzięki temu nie tylko uczestniczą w atrakcyjnej formie umuzykalniania, ale też uczą się pracy zespołowej i przełamują tremę przed występami scenicznymi. Sam projekt uważam za bardzo przydatny w pracy nauczyciela, wzbogacający jego warsztat, a tym samym zachęcający dzieci do udziału w zajęciach rozwijających ich talenty – komentuje.

Jak wyjaśniała podczas spotkania Anna Tarnowska, Narodowe Forum Muzyki w ramach projektu oferuje m.in. wsparcie w postaci materiałów niezbędnych do pracy z chórami, zapewnia też spotkania z wybitnymi muzykami i dyrygentami.

Podczas konferencji nie zabrakło ćwiczeń praktycznych, prowadziła je dr Alicja Szeluga, dyrektor i dyrygent Chóru Dziewczęcego „Skowronki” w Poznaniu i jednocześnie wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu. Natomiast o funkcjonowaniu szkolnego chóru w szczecińskich realiach mówiła Małgorzata Bortnik, nauczyciel muzyki i dyrygent Chóru „Błękitne Nutki” w SP nr 55 w Szczecinie, wykładowca w Akademii Sztuki w Szczecinie.