Zanim firma wypłynie na szerokie, biznesowe wody, czasem potrzebuje wsparcia. Mowa nie tylko o pieniądzach, ale i wsparciu merytorycznym, networkingu, doradztwie. „Otwieraniem drzwi” do sukcesu zajmuje się Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) funkcjonujący w ramach Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) działającego z powodzeniem przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (ZUT). AIP wspiera pomysły młodych przedsiębiorców, w tym studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Wiele z nich odniosło już sukcesy, inne szykują się do ekspansji. Co konkretnie daje im wsparcie Inkubatora? Jest wiele odpowiedzi na to pytanie, bo każda firma objęta jest indywidualnym programem, skrojonym pod dany pomysł biznesowy. AIP udowadnia, że możliwe jest harmonijne łączenie nauki i biznesu.

„Zachęcamy do współpracy wszystkich, którzy mają fajny pomysł na biznes”

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości proponuje młodym przedsiębiorcom dwa rodzaje usług: inkubację i preinkubację. Preinkubacja jest skierowana do tych, którzy myślą o założeniu biznesu, natomiast w inkubacji uczestniczą start-upy, czyli podmiotów istniejące nie dłużej niż dwa lata. – Nasze wsparcie to infrastruktura i pomoc biznesowa. Networking i warsztaty są działaniami, które bardzo pomagają młodym przedsiębiorcom. Próbujemy zidentyfikować klientów pod konkretny pomysł, opracować model biznesowy czyli plan działania firmy. Chcemy pomóc w opanowaniu twórczego chaosu, który jest naturalny dla młodych przedsiębiorców, którzy mają pomysł i chcą nim zdobywać świat – mówi Magdalena Ostrowska, kierownik działu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT.

Jakie branże wspierane są przez AIP? Skala działania RCIiTT ZUT jest bardzo szeroka, od branż chemicznych i przemysłowych, po sektor kreatywny. Podstawowym celem jest chęć wspierania młodych przedsiębiorców, w tym studentów, absolwentów i doktorantów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. – Innowacyjne firmy to niekoniecznie firmy technologiczne. Zachęcamy do współpracy wszystkich, którzy mają fajny pomysł na biznes – mówi Magdalena Ostrowska.

Hodowla laboratoryjna bakteriofagów, druk 3D czy działalność chemiczna

Innowacyjnych i ciekawych pomysłów pod auspicjami Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości rozwija się całkiem sporo. Czy wiecie czym są bakteriofagi? Pomysł na ich zagospodarowanie ma firma Phage Armour, która rozwija swoją działalność w AIP RCIiTT ZUT. – To są wirusy, które zabijają bakterie. Jeżeli mamy problem np. z salmonellą, to możemy wykorzystać nasze wirusy, by pozbyć się problemu. Izolujemy bakteriofagi, co pozwala nam na stosowanie rozwiązań w tym kierunku. Nasza działalność jest bardzo laboratoryjna, specjalistyczna, ale ma zastosowanie np. w rolnictwie – mówi Adrian Augustyniak. – Jesteśmy biotechnologami z wykształcenia, chcieliśmy wdrażać w gospodarce to, co wypracowujemy na uczelniach. Współpraca z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości pozwala nam na komercjalizowanie pomysłu. Czujemy się mocni jako naukowcy, ale w działalności biznesowej czujemy wsparcie uczelni – dodaje Augustyniak.

Działalność kolejnej firmy działającej w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości zapoczątkowała chęć wsparcia żony. Pan Adrian namawiał małżonkę do założenia firmy rachunkowej, a w efekcie sam stał się przedsiębiorcą zajmującym się inicjowaniem współpracy między podmiotami na rynku chemicznym. – Usługi są realizowane w kraju i zagranicą. Firma współpracuje z ekspertami, by rozwiązać problemy technologiczne m.in. w zakresie kontroli procesowej czy też opracowań prototypów. Pomagamy przy wdrażaniu kontroli, nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań. Prowadzone działania to udział zewnętrznego eksperta wspierającego firmę w jej technologicznym, procesowym lub produkcyjnym rozwoju. Nasze dopasowane usługi stanowią odpowiedź na indywidualne zapotrzebowanie różnych klientów, potrzebujących wiedzy i doświadczenia wysokiej klasy specjalistów z dziedziny chemii - mówi Adrian Antosik, A & A Chemical Technology Support.

Ruszył konkurs na inkubację

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości RCIiTT ZUT oferujący wsparcie młodym przedsiębiorcom właśnie ogłosił konkurs na inkubację. Udział w nim mogą wziąć firmy prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata. Usługa inkubacji, wiąże się m.in. z udostępnieniem pomieszczeń biurowych lub stanowiska pracy wraz z wyposażeniem oraz możliwością korzystania z bezpłatnych usług szkoleniowo-doradczych. Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć w RCIiTT ZUT w terminie od 3 do 28 sierpnia 2020 roku wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz dokumentem poświadczającym wpis podmiotu do właściwego rejestru przedsiębiorców.

Zgłoszenie można dokonywać:

- drogą elektroniczną na adres e-mail RCIiTT ZUT:  innowacje@zut.edu.pl lub

- osobiście, w siedzibie RCIiTT ZUT przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie, pok. 003 (parter), w dni robocze w godz. 7.30-15.30.

Więcej informacji: https://innowacje.zut.edu.pl/nabor-inkubacja-2020