Miasto zabrało głos w sprawie publikacji portalu wSzczecinie.pl na temat uciążliwości, które generuje centrum logistyczne przy ul. Druckiego-Lubeckiego w Szczecinie. Przypomnijmy, w opinii mieszkańców pracujące maszyny i rozładowywane ciężarówki uniemożliwiają im spokojny sen. Dziennie przez tę okolicę ma przejeżdżać nawet kilkadziesiąt ładunków. Miasto zapowiada działanie w tej sprawie.


Miasto reaguje na zgłoszenia mieszkańców

Miasto przekonuje, że temat centrum logistycznego przy Druckiego-Lubeckiego nie jest ignorowany, a wręcz przeciwnie podlega bieżącej analizie pracowników urzędu.

– Po wpłynięciu skarg mieszkańców na hałas związany z funkcjonowaniem sortowni Poczty Polskiej, Wydział Ochrony Środowiska UM rozpoczął postępowanie w sprawie. W pierwszym kroku wystąpił do Poczty Polskiej o wyjaśnienia i informacje dot. m.in. godzin funkcjonowania sortowni, harmonogramu dostaw, rodzaju i skali prowadzonych prac, a także wskazanie potencjalnych, możliwych do wdrożenia działań organizacyjno-technicznych w celu niwelacji uciążliwości. Zebranie tych informacji pozwoli ocenić skalę problemu – mówi Paulina Łątka z Urzędu Miasta w Szczecinie.

Będzie przebudowa układu drogowego w okolicy logistycznego molocha? Jest pozwolenie na budowę

Miasto tłumaczy także, dlaczego niemożliwe było zablokowanie kontrowersyjnej inwestycji.

– Na terenie, na którym powstało centrum logistyczne, prowadzone było postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, następnie pozwolenia na budowę. Wniosek inwestora spełniał wymogi formalne i nie było podstaw do jego odrzucenia. Wydana została również decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja została wydana dla całej inwestycji przy ul. Druckiego-Lubeckiego, a nie dla poszczególnych podmiotów wynajmujących hale. W postępowaniu zbadano potencjalne oddziaływania związane z przedsięwzięciem (jego realizacją i eksploatacją), a w wydanej decyzji określone zostały odpowiednie warunki ograniczające powstałe potencjalnie oddziaływania – informuje Paulina Łątka. – 17 maja 2022 r. zostało wydane pozwolenie na budowę dla inwestycji „przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Druckiego-Lubeckiego i ul. Blizińskiego w ramach zadania: budowa Parku Logistycznego w Szczecinie” – dodaje Łątka.

Nie wiadomo jednak, kiedy wspomniana przebudowa, zakładająca m.in. budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Blizińskiego i Druckiego-Lubeckiego, będzie mieć miejsce.