Od przyszłego tygodnia na wybranych odcinkach ul. Kupczyka wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Utrudnienia związane są z postępującymi pracami przy budowie Węzła Głębokie.

Skrzyżowanie przy Jeziorze Głębokim zostanie przebudowane na czterowlotowe rondo turbinowe. Obok powstanie nowa pętla tramwajowo-autobusowa i parking. Przebudowane zostaną też fragmenty okolicznych ulic, w największym stopniu ul. Kupczyka. Obecnie prowadzone są prace sanitarne i roboty ziemne w rejonie pętli tramwajowej.

- Postęp prac na budowie jest coraz bardziej widoczny. Zakończone w minionych dniach prace przygotowawcze, pozwoliły wykonawcy na rozpoczęcie kolejnego etapu robót. Trwają prace ziemne i sanitarne. Zdjęto pierwsze powierzchnie ziemi urodzajnej na potrzeby prowadzenia pierwszych wykopów i nasypów. Rozpoczęto roboty ziemne w obszarze poszerzenia pętli tramwajowej oraz parkingu w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i Kupczyka. Poszerzony został również pas ziemi w ciągi ul. Kupczyka w kierunku parkingu leśnego. Układane są pierwsze odcinki przyszłej kanalizacji deszczowej przy ul. Kupczyka. Przebudowano także kabel średniego napięcia wzdłuż al. Wojska Polskiego oraz w 80% zrealizowano prace przy przebudowie gazociągu – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Od przyszłego tygodnia kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami na ul. Kupczyka. Na jej wybranych fragmentach wprowadzony będzie ruch wahadłowych. W różnych miejscach, w zależności od tego, gdzie akurat będą prowadzone roboty budowlane.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Głównym wykonawcą jest firma Strabag Sp. z o.o., która powinna zakończyć budowę najpóźniej w grudniu 2021 r. Koszt prac to 65,8 mln zł.