Rodzice dzieci do lat 3 będą mogli ubiegać się o refundację kosztów żłobka, klubu dziecięcego czy zatrudnienia niani lub opiekuna dziennego. Wszystko po to, aby łatwiej im było wrócić do pracy. Zachodniopomorskie Małe Skarby to autorski program przygotowany przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego i Wojewódzki Urząd Pracy.

Program, po długich negocjacjach z Komisją Europejska, otrzymał dofinansowanie unijne. Będzie realizowany od lipca 2018 r. do grudnia 2020 r. Województwo Zachodniopomorskie i WUP w Szczecinie = przeznaczy na ten cel blisko 14 mln zł.

– Postanowiliśmy przygotować specjalny program wspierający wszystkich rodziców, którzy chcą powrócić do pracy, ale nie mają co zrobić ze swoim maluchem. Program ma umożliwić opiekę zarówno w płatnych instytucjach, jak i pozwolić na opłacenie przez rok niani. Liczymy, że dzięki programowi Zachodniopomorskie Małe Skarby będziemy mogli pomóc 700 rodzicom – mówi Olgierd Geblewicz, marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Ze wsparcia będą mogli skorzystać rodzice bezrobotni oraz rodzice korzystający np. z urlopu wychowawczego. Mamy będące na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. Wszyscy, którzy opiekują się dzieckiem do 3 roku życia i chcą wrócić do pracy.

- Podstawowym założeniem projektu jest pomoc rodzicom w powrocie do pracy, do aktywności zawodowej. Powstają nowe żłobki i klubiki dziecięce, ale nikt do tej pory nie refundował kosztów opieki nad dzieckiem. Chcemy refundować cztery formy wsparcia – tłumaczy Andrzej Przewoda, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Te cztery formy wsparcia to pobyt: w żłobkach (refundowane będzie do 1 140 zł miesięcznie), w klubach dziecięcych (refundowany do 760 zł miesięcznie), u opiekuna dziennego (refundowany do 1 140 zł miesięcznie), u niani (refundowany do 2 375 zł miesięcznie). Rodzice muszą w każdym wypadku zapewnić wkład własny, ale tylko w postaci 5% całej kwoty. Refundację będzie można otrzymać do 12 miesięcy kosztów opieki. Rekrutacja do projektu ruszy we wrześniu 2018 r.

– Jako mama dwójki dzieci jestem przekonana, że program Zachodniopomorskie Małe Skarby przyniesie wiele dobrego, zwłaszcza gdy rodzic szuka pracy – dodaje Marta Bujko-Gryczyńska, kierownik Biura Informacji i Promocji EFS w WUP.

Dodatkowe informacje o projekcie dostępne będą na stronie internetowej WUP i pod numerami telefonów: 9142 56 146, 91 42 56 147, 91 42 56 14.

 

 materiały prasowe Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego