Magistrat otworzył sześć kopert z ofertami na przedłużenie torowiska tramwajowego do CH Ster na Gumieńcach, w pobliżu granicy Szczecina i Mierzyna. Najtańsza propozycja jest aż o 25 mln zł wyższa niż ustalony przez miasto budżet na tę inwestycję.

Na sfinansowanie tego zamówienia gmina chciałaby przeznaczyć 61,1 mln zł. Tymczasem najniższa oferta złożona przez konsorcjum firm na czele z Balzola Polska (polski oddział hiszpańskiej firmy) opiewa na 89,9 mln zł. Nieco więcej zażyczyło sobie konsorcjum firm z liderem Aldesa Construcciones Polska (również polski oddział firmy z Hiszpanii) – 93,6 zł.

Długie postępowanie, drogie oferty

Pozostałe cztery oferty przekraczają już 100 mln zł. Budimex S.A. z Warszawy zaproponował – 104,7 mln zł; Eurovia Polska S.A. z Kobierzyc – 109, 7 mln zł; konsorcjum firm z liderem Roverpol Sp. z o.o. (także wywodzi się z Hiszpanii) – 110,5 mln zł; polsko-litewskie konsorcjum z firmą Trakcja PRKiI S.A. na czele – 138,6 mln zł.

Koperty z ofertami miały być pierwotnie otwarte już w listopadzie, ale termin kilkakrotnie przekładano ze względu na liczne pytania zainteresowanych firm i konieczność aktualizacji dokumentacji przetargowej. Po analizie zostanie podjęta decyzja, czy któraś z propozycji zostanie przyjęta, czy postępowanie będzie unieważnione. Wcześniej wyłoniono już inżyniera kontraktu, który będzie dbał o prawidłową realizację inwestycji. To firma Eko-Inwest S.A. ze Szczecina.

Co się zmieni?

Po zakończeniu budowy nowego torowiska „ósemka” pojedzie ok. 800 metrów dalej, na pętlę autobusowo-tramwajową Mierzyn, zaprojektowaną przy CH Ster. Na odcinku od Ronda Gierosa do ul. Kwiatowej dobudowany zostanie drugi tor, a ten istniejący przejdzie modernizację. Tramwaje będą mogły skręcać w ul. Kwiatową (tam jest obecnie końcowy „ósemki”) zarówno jadąc od strony Ronda Gierosa, jak i od strony Mierzyna.

Na objętej projektem trasie przewidziano cztery przystanki: tramwajowo-autobusowy przy ul. Krętej; tramwajowo-autobusowy przy ul. Kwiatowej; tramwajowy przy ul. Polskich Marynarzy; przystanki przy CH Mierzyn - dwa perony tramwajowo-autobusowe i trzeci peron tramwajowy.

Przebudowany zostanie również układ drogowy w ciągu ul. Ku Słońcu wraz z ciągami pieszymi, rowerowymi i parkingami rowerowymi dla obsługi podróżnych. Projekt przygotowało Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu.

Wykonawca będzie miał 2 lata od dnia podpisania umowy na zakończenie wszystkich prac. Oznacza to, że tramwaje dojadą w pobliże granicy z Mierzynem w 2021 r.