31 pracowni architektonicznych zostało zakwalifikowanych przez TBS Prawobrzeże do konkursu na przygotowanie „Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie”. To najstarsza, zaniedbana część Dąbia.

 

Zgłosiły się pracownie ze Szczecina, Wrocławia, Gdańska, Warszawy, Katowic, Poznania, i Ostrowa Wielkopolskiego. Łącznie 32 projektantów, ale jeden z nich po terminie, więc wniosek został odrzucony.

Potrzebne świeże spojrzenie na tę część miasta

Zadaniem startujących w konkursie będzie opracowanie koncepcji rewitalizacji obszaru o powierzchni blisko 30 ha. Znajdują się na nim nieruchomości należące do: Gminy, spółki TBS Prawobrzeże, Spółdzielni Mieszkaniowej Kielnia oraz innych podmiotów. Najbardziej szczegółowo architekci zajmą się dwoma kwartałami zabudowy: pomiędzy ulicami Mierniczą, Oficerską i Cichą oraz pomiędzy ulicami Mierniczą, Oficerską, Lekarską i Anieli Krzywoń.

– Celem konkursu jest poznanie różnych rozwiązań architektonicznych i świeżego spojrzenia na tę część miasta, przy zachowaniu charakteru tego miejsca – tłumaczy Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds. mieszkalnictwa. – TBS Prawobrzeże chce uzyskać wskazówki do tego, jak poprawić warunki zamieszkania i estetykę otoczenia, lepiej skomunikować ten obszar, sprawić, aby był atrakcyjniejszy do życia. Uczestnicy konkursu mają przedstawić także wstępne rozwiązania techniczne, technologiczne, szacunkowy koszt realizacji.

Wyniki pod koniec kwietnia

Prace konkursowe trzeba przygotować do końca marca 2021 r. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 23 kwietnia. Laureatów wybierze sąd konkursowy, w którym zasiadają przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, Biura Planowania Przestrzennego, Spółdzielni Kielnia, TBS Prawobrzeże, a także Architekt Miasta i Miejski Konserwator Zabytków.

Zwycięzca otrzyma 30 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie ostatecznej wielobranżowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przewidziano też II (25 tys. zł) i III nagrodę (18 tys. zł), a także dwa wyróżnienia po 8 tys. zł.

Rewitalizacja za maksymalnie 31,5 mln zł

Najstarsza część Dąbia to m.in. XIX-wieczne kamienice bez toalet w mieszkaniach. W wielu miejscach wciąż straszą zaniedbane, niezagospodarowane działki. Konieczna jest modernizacja zabudowy i zagospodarowanie przestrzeni wokół niej. Zaakcentowanie historycznych smaczków, takich jak: średniowieczna siatka ulic, relikty nowożytnych murów obronnych czy szpaler lip przy ul. Mierniczej, wyznaczający kiedyś bieg rzeczki Małej Płoni (później Kanał Ulgi).

Szacowane koszty realizacji koncepcji startujących w konkursie architektów i urbanistów nie mogą przekroczyć sumy 31,5 mln zł. Skąd środki finansowe na planowane w przyszłości prace rewitalizacyjne? Europejski Bank Inwestycyjny przyznał spółkom TBS Prawobrzeże oraz Szczecińskie TBS niskooprocentowane kredyty na wsparcie realizacji ważnych inwestycji mieszkaniowych, w tym rewitalizację Dąbia. Łączna wartość pożyczki to ok. 85 mln zł, z czego 26,25 mln zł jest przeznaczonych na projekty TBS Prawobrzeże.