Od soboty, 10 kwietnia, nie ma możliwości, by pojechać od al. Niepodległości prosto, al. Wyzwolenia, w kierunku pl. Rodła. Konieczny jest skręt w prawo i objazd przez pl. Hołdu Pruskiego i ul. Matejki.

 

To część nowych zmian w organizacji ruchu w rejonie pl. Żołnierza Polskiego, wprowadzonych w związku z przebudową torowisk. Od soboty nie ma możliwości przejazdu od al. Niepodległości w kierunku pl. Rodła. Na wschodniej jezdni al. Wyzwolenia pomiędzy pl. Żołnierza a ul. Mazowiecką wprowadzony został ruch dwukierunkowy, by umożliwić dojazd do posesji wzdłuż al. Wyzwolenia oraz na ulicy Małopolskiej. Dojazd do odcinka dwukierunkowego odbywa się poprzez ul. Roosvelta oraz Mazowiecką.

Nie zmieniają się trasy autobusów komunikacji miejskiej, które zamknięty odcinek będą pokonywały po torowisku tramwajowym.

Inne zmiany w organizacji ruchu:

- zmieniony został program sygnalizacji na skrzyżowaniu plac Żołnierza, w związku z czym od al. Niepodległości skręt w prawo możliwy jest z dwóch pasów ruchu,

- na wlocie południowym skrzyżowania Matejki – Piłsudskiego skręt w lewo możliwy jest ponownie z dwóch pasów ruchu,

- na wlocie północnym skrzyżowania Matejki – Piłsudskiego wyłączony został pas prawy, z uwagi na zamknięcie przejazdu na wprost, skręt w lewo odbywa się dwoma pasami,

- na wlocie od ulicy Piłsudskiego zmieniona została segregacja ruchu, pas lewy przeznaczony jest do skrętu w lewo dla wszystkich pojazdów, pas środkowy służy do skrętu w lewo autobusom komunikacji miejskiej, natomiast pas prawy służy do zawracania autobusów komunikacji miejskiej (linie C, G i H, korzystające z zatoki przystankowej na tym wlocie),

- zamknięta została jezdnia północna wzdłuż placu Żołnierza na odcinku od Bramy Królewskiej do al. Wyzwolenia,

- zmieniony pozostał program sygnalizacji na skrzyżowaniu plac Hołdu Pruskiego,

- po torowisku tramwajowym na odcinku od Bramy Portowej do placu Żołnierza umożliwiony został przejazd autobusów komunikacji miejskiej ze zjazdem z torowiska na jezdnię al. Wyzwolenia za skrzyżowaniem z placem Żołnierza poprzez tymczasowy zjazd.

Nadal zamknięta będzie jezdnia zachodnia ulicy Matejki na odcinku od ulicy Piłsudskiego do placu Żołnierza, podobnie jak torowiska tramwajowe na odcinku od ulicy Piłsudskiego do placu Żołnierza.

Zmiany w komunikacji miejskiej:

- autobusy linii 76 między przystankami „Bytomska” a „Brama Portowa” po przejechaniu mostu Długiego jadą przez ul. Mała Odrzańska (Ucho Sternickiego) – Nabrzeże Wieleckie – Dworcową, w tym czasie dla tej linii wyłączone zostały przystanki: Wyszyńskiego (nr 10915), Brama Portowa (nr 10814), Brama Portowa (nr 10813), autobus zatrzymuje się na następujących przystankach: Wyszyńskiego (nr 10931) – w kierunku Bramy Portowej (wspólny z linią 70 w kierunku Dworca Głównego), Brama Portowa (nr 10823) – przystanek końcowy i początkowy dla linii 76 (wspólny z linią 75 w kierunku Dworca Głównego);

- przystanek „Plac Żołnierza Polskiego” dla linii 90 przeniesiony na peron wspólny z liniami 2 i 3 w kierunku pl. Rodła (nr 11332);

- linie pospieszne jadą torowiskiem na al. Niepodległości przez pl. Żołnierza.

„Torowa rewolucja”

Prace prowadzone w okolicach pl. Żołnierza są częścią przebudowy infrastruktury tramwajowej (a miejscami całych ulic) w kierunku Niebuszewa. Wykonawca, firma ZUE S.A., ma 2 lata na przebudowę całego odcinka (umowę podpisano w grudniu 2020 r.). Koszt inwestycji to 174 mln zł.